PVC Ca-Zn стабилизиращ

Основно приложение

Инжектиране, екструдиране и издухване