Примерно тестване

Основно приложение

Инжектиране, екструдиране и издухване