Примерно тестване

Основно приложение

Впръскване, екструдиране и издухване